HOSPICEZORG

Warm, Waardig en Waardevol

Zorg in de laatste levensfase.

Lees Meer

De doelstelling van de Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk is om jaarlijks minimaal 80.000 euro te werven om Hospice Francinus de Wind financieel te ondersteunen. 

Er zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat hospicezorg duurder is dan de vergoeding die de zorgverzekeraar voor de verleende zorg geeft.

- De schaalgrootte; een hospice is een kleinschalige instelling waarin de continuiteit van de zorg wordt gegarandeerd. Voor 24 uur per dag, 7 dagen per week. De kosten van de verpleging, artsen en paramedici moeten uit het tarief van 8 gasten komen.

- De huisvesting; wij willen een situatie creeren waarin de thuissituatie zo dicht mogelijk wordt benaderd. In de bouw is geen rekening gehouden met de toegestane bouwnormen voor verpleeghuizen. Hierdoor is er voldoende ruimte beschikbaar om ook familieleden en naasten te laten wonen in de hospice.

- De inrichting; ook hierin is een huiselijke sfeer geschapen zodat de gastenkamers meer lijken op huiskamers. De tarieven van de zorgverzekeraars zijn hierop niet gericht.

Voor het in stand houden van hoogwaardige zorg en een fijne leefomgeving is elk jaar geld nodig.

U kunt hierbij helpen door donateur of vriend te worden. Of door geld over te maken met behulp van de volgende gegevens:

Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk
BIC: RABONL2U
IBAN: NL58 RABO 0155 8852 86

Wij zouden het op prijs stellen als u middels een mail kenbaar maakt dat u een financiƫle bijdrage hebt geleverd. Op deze manier kunnen wij u bedanken. De bank mag uw naam en adresgegevens niet aan ons doorgeven.

Bij voorbaat hartelijk dank,
Hospice Francinus de Wind

Laatste nieuws van zorg

FONDSENWERVING

Steun Ons

Hospicezorg is geen vanzelfsprekendheid.

Lees Meer

Laatste nieuws Fondsenwerving

­