Financiering van hospicezorg

Hospicezorg heeft drie leveringsvormen, namelijk:

  • Vanuit de aanspraak wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Vanuit de Eerstelijns Verblijf (Zvw);
  • Vanuit de wet langdurige zorg (WLZ).

Uw verblijf in Hospice Francinus de Wind wordt bekostigd vanuit de Eerstelijns Verblijf, palliatief terminale zorg, bekostigd door uw zorgverzekeraar. Bij uitzondering kan het zijn dat u een WLZ-indicatie heeft.   

 

Eerstelijns Verblijf

Uit de Eerstelijns Verblijf wordt het overgrote deel van uw verblijf bekostigd. De aanvullende kosten zijn voor:

Medicijnen

Olympia Apotheek in Waalwijk levert medicijnen aan de hospice. De kosten van deze medicijnen worden gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar. De meeste medicijnen zullen vergoed worden. Maar de medicijnen die u zonder recept kunt verkrijgen niet, bijvoorbeeld paracetamol. Wij hopen u, in onze samenwerking met onze apotheek, tijdig te kunnen informeren welke medicijnen niet vergoed gaan worden.

Wij vragen u bij opname een automatische incasso te ondertekenen. De apotheek zal de medicijnen, die niet vergoed worden door uw zorgverzekering, automatisch incasseren. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met uw bank. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld wondmateriaal en incontinentiemateriaal worden betaald door uw zorgverzekering. Hier geldt dat, afhankelijk van uw zorgverzekering, u facturen kunt ontvangen van de leverancier.

Hospice Francinus de Wind beschikt over enkele rolstoelen. U zult hiervoor geen facturen ontvangen.

 

WLZ

Indien u een WLZ indicatie heeft, hoeft u geen medicijnen en/ of hulpmiddelen te betalen. Wel moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • Uw inkomen en vermogen
  • Uw huishouden
  • Uw indicatie

Het uitvoerende orgaan voor het innen van de eigen bijdrage is het CAK. Via de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen. De website is: www.hetcak.nl. Voor het invullen van het rekenprogramma van het CAK heeft u een aantal gegevens nodig.

  • Doet u aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft u deze aangifte en de voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het peiljaar (2 jaar geleden) nodig.
  • Doet u geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft u alle jaaropgaven van het peiljaar (2 jaar geleden) nodig van uw werkgever en/of (uitkerings)instanties, zoals de SVB of het UWV.
  • Opname in de hospice valt onder “Zorg met Verblijf”
  • Hospicezorg valt onder de “Lage eigen bijdrage” 

Het CAK kunt u ook gratis bellen: 0800-0087. Tevens is een informatiefolder van het CAK in de hospice verkrijgbaar.

 

Kosten die de hospice in rekening brengt

Familieverblijf

Gebruik van Wifi en tv is gratis.

Indien familie/ kennis bij u op de kamer slaapt is dit gratis. In de hospice staan opklapbare bedden.

Indien uw familielid/ kennis gebruik wil maken van een logeerkamer, zullen wij 10 euro per nacht in rekening brengen.

Indien familieleden en/of kennissen gebruik maken van de lunch of diner zullen wij hier een kleine vergoeding voor vragen. Wij vragen u contant af te rekenen (€ 3,00 per broodmaaltijd en € 6,00 per warme maaltijd).

Koffie en thee zijn gratis en kunnen altijd in de keuken van de hospice gehaald worden. U mag voor de zondagen één introducé uitnodigen. Deelname van de introducé is gratis.

Voor alle kosten onder “familieverblijf” kunt u dagelijks contant af rekenen of wekelijks een factuur ontvangen.

Kapster en pedicure

De kosten van de pedicure, indien er geen medische indicatie voor is, zijn voor u. Zo ook de kosten van de kapster.

Laatste zorg

Het is mogelijk om de laatste zorg in de hospice plaats te laten vinden. Deze zorg wordt, eventueel samen met familieleden, verzorgd door de dienstdoende verpleegkundige. Hiervoor wordt 145 euro in rekening gebracht. Deze factuur gaat naar de uitvaartondernemer. Het kan zijn dat uw uitvaartondernemer deze kosten doorbelast aan u. Dit is afhankelijk van de uitvaartverzekering.

 

­