Steun Ons

U kunt donateur worden door jaarlijks een vast bedrag van tenminste € 25,- over te maken. Via de bijgevoegde antwoordkaart kunt u zich als donateur aanmelden. Door uw machtiging om het bedrag automatisch te laten afschrijven kunnen de kosten voor het betalingsverkeer beperkt worden. Voor alle duidelijkheid: u behoudt het recht om op ieder gewenst moment uw machtiging in te trekken en om uw bank binnen een maand na afschrijving te verzoeken om terugbetaling van uw bijdrage.

Onderstaande bedrijven, organisaties en personen zijn betrokken vriend in natura van de hospice. Zij dragen bij aan de noodzakelijke voorzieningen in de hospice. Met de muis kunt u doorlinken naar de website van deze vrienden van Hospice Francinus de Wind.

Bedrijven en particulieren die jaarlijks de hospice met € 500 ondersteunen zijn Vriend van de Hospice. Zij dragen op continue basis financieel bij aan de instandhouding van de hospice en de kwaliteit van de zorgverlening. Ook kunnen zij de hospice op andere manieren  met raad en daad terzijde staan. De hospice is een fiscaal erkende ANBI instelling dwz een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan deze instellingen komen voor fiscale aftrek in aanmerking.

­