Warm, Waardig en waardevol

Natuurlijk willen de meeste mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot, dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. De hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis.
Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle vierentwintig-uurs-zorg op individueel niveau. Er is een medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici, ondersteund door een betrokken team van vrijwiligers.
Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Naast het bestrijden van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de morele ondersteuning die patiënt en naasten ieder met hun eigen angsten, onzekerheden en levensvragen nodig kunnen hebben.
Alles is bespreekbaar met betrekking tot de zorg in de laatste levensperiode en het levenseinde. Ook euthanasie is bespreekbaar. Kijk voor meer informatie over euthanasie op de website van de NVVE.
Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke wensen van de patiënt en diens naasten. Zolang de eigen keuzen van de patiënt geen overlast veroorzaken voor andere gasten, is er weinig dat niet gerealiseerd kan worden.

Een verzoek tot opname kan direct bij de hospice. U kunt ons telefonisch 24 uur per dag bereiken.  Wij zullen u vragen om uw behandelend arts contact op te laten nemen met dr. Neijens of dr. Engelenburg. Zij zijn de medisch coordinatoren van de hospice.  

Het is mogelijk om voorafgaand aan de opname ter kennismaking een oriënterend bezoek aan de hospice te brengen. Hiervoor kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer of mailadres.


Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht bij Hospice Francinus de Wind. Telefoonnummer: 0416-315800 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Initiatiefnemers

cinyDe eerste plannen om een hospice in Waalwijk te realiseren werden gemaakt door Francinus (Ciny) de Wind, de grondlegger van het in Waalwijk gevestigde bedrijf Holland Heating. Na zijn terugtreden als directeur-eigenaar van het bedrijf richtte hij de stichting Francinus de Wind op, die als doelstelling kreeg het opzetten van projecten die maatschappelijk waardevol zijn. Het hoogst op de lijst van deze projecten stond het tot stand brengen van een hospice in Waalwijk. Het hospice als samenwerkingsverband

De stichting Francinus de Wind nodigde vertegenwoordigers van huisartsen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis en zorgkantoor uit om te bespreken hoe een hospice gerealiseerd zou kunnen worden. De gesprekspartners kwamen tot de conclusie dat een hospice in Waalwijk wenselijk en mogelijk was. Daartoe werd een nieuwe stichting opgericht, de stichting Hospicezorg Waalwijk e.o.
Deze stichting is samenwerkingsverband van vier partijen, t.w.:
•    District Huisartsen Vereniging Midden Brabant
•    Thebe Thuiszorg
•    Verpleeghuis Eikendonk
•    Stichting Francinus de Wind


Elk van de partijen levert een specifieke bijdrage aan de hospice organisatie:
•    de Huisartsen zorgen in samenwerking met de verpleeghuisartsen van Eikendonk voor de medische zorg;
•    Thebe neemt de verpleegkundige zorg voor haar rekening;
•    verpleeghuis Eikendonk regelt (naast ondersteuning op medisch gebied) de paramedische en facilitaire zorg;
•    Stichting Francinus de Wind heeft vooral de investeringen voor haar rekening genomen en daarnaast bijgedragen aan de organisatie en de opzet van het geheel.

 

­