Warm, Waardig en waardevol

Natuurlijk willen de meeste mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot, dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. De hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis.
Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle vierentwintig-uurs-zorg op individueel niveau. Er is een medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici, ondersteund door een betrokken team van vrijwiligers.
Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Naast het bestrijden van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de morele ondersteuning die patiënt en naasten ieder met hun eigen angsten, onzekerheden en levensvragen nodig kunnen hebben.
Alles is bespreekbaar met betrekking tot de zorg in de laatste levensperiode en het levenseinde. Ook euthanasie is bespreekbaar. Kijk voor meer informatie over euthanasie op de website van de NVVE.
Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke wensen van de patiënt en diens naasten. Zolang de eigen keuzen van de patiënt geen overlast veroorzaken voor andere gasten, is er weinig dat niet gerealiseerd kan worden.

Financiering van hospicezorg

In 2018 kent Hospicezorg drie leveringsvormen, namelijk:

  • Vanuit de aanspraak wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Vanuit de Eerstelijns Verblijf (Zvw);
  • Vanuit de wet langdurige zorg (WLZ).

Uw verblijf in Hospice Francinus de Wind wordt bekostigd vanuit de Eerstelijns Verblijf, palliatief terminale zorg, bekostigd door uw zorgverzekeraar. Bij uitzondering kan het zijn dat u een WLZ-indicatie heeft.   

 

Eerstelijns Verblijf

Uit de Eerstelijns Verblijf wordt het overgrote deel van uw verblijf bekostigd. De aanvullende kosten zijn voor:

Medicijnen

Olympia Apotheek in Waalwijk levert medicijnen aan de hospice. De kosten van deze medicijnen worden gedeclareerd bij uw eigen zorgverzekeraar. De meeste medicijnen zullen vergoed worden. Maar de medicijnen die u zonder recept kunt verkrijgen niet, bijvoorbeeld paracetamol. Wij hopen u, in onze samenwerking met onze apotheek, tijdig te kunnen informeren welke medicijnen niet vergoed gaan worden.

Wij vragen u bij opname een automatische incasso te ondertekenen. De apotheek zal de medicijnen, die niet vergoed worden door uw zorgverzekering, automatisch incasseren. Indien u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met uw bank. 

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld wondmateriaal en incontinentiemateriaal worden betaald door uw zorgverzekering. Hier geldt dat, afhankelijk van uw zorgverzekering, u facturen kunt ontvangen van de leverancier.

Hospice Francinus de Wind beschikt over enkele rolstoelen. U zult hiervoor geen facturen ontvangen.

 

WLZ

Indien u een WLZ indicatie heeft, hoeft u geen medicijnen en/ of hulpmiddelen te betalen. Wel moet u een inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • Uw inkomen en vermogen
  • Uw huishouden
  • Uw indicatie

Het uitvoerende orgaan voor het innen van de eigen bijdrage is het CAK. Via de website van het CAK kunt u zelf uw eigen bijdrage berekenen. De website is: www.hetcak.nl. Voor het invullen van het rekenprogramma van het CAK heeft u een aantal gegevens nodig.

  • Doet u aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft u deze aangifte en de voorlopige of definitieve aanslag van de Belastingdienst van het peiljaar (2 jaar geleden) nodig.
  • Doet u geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft u alle jaaropgaven van het peiljaar (2 jaar geleden) nodig van uw werkgever en/of (uitkerings)instanties, zoals de SVB of het UWV.
  • Opname in de hospice valt onder “Zorg met Verblijf”
  • Hospicezorg valt onder de “Lage eigen bijdrage” 

Het CAK kunt u ook gratis bellen: 0800-0087. Tevens is een informatiefolder van het CAK in de hospice verkrijgbaar.

 

Kosten die de hospice in rekening brengt

Familieverblijf

Gebruik van Wifi en tv is gratis.

Indien familie/ kennis bij u op de kamer slaapt is dit gratis. In de hospice staan opklapbare bedden.

Indien uw familielid/ kennis gebruik wil maken van een logeerkamer, zullen wij 10 euro per nacht in rekening brengen.

Indien familieleden en/of kennissen gebruik maken van de lunch of diner zullen wij hier een kleine vergoeding voor vragen. Wij vragen u contant af te rekenen (€ 3,00 per broodmaaltijd en € 6,00 per warme maaltijd).

Koffie en thee zijn gratis en kunnen altijd in de keuken van de hospice gehaald worden. U mag voor de zondagen één introducé uitnodigen. Deelname van de introducé is gratis.

Voor alle kosten onder “familieverblijf” kunt u dagelijks contant af rekenen of wekelijks een factuur ontvangen.

Kapster en pedicure

De kosten van de pedicure, indien er geen medische indicatie voor is, zijn voor u. Zo ook de kosten van de kapster.

Laatste zorg

Het is mogelijk om de laatste zorg in de hospice plaats te laten vinden. Deze zorg wordt, eventueel samen met familieleden, verzorgd door de dienstdoende verpleegkundige. Hiervoor wordt 145 euro in rekening gebracht. Deze factuur gaat naar de uitvaartondernemer. Het kan zijn dat uw uitvaartondernemer deze kosten doorbelast aan u. Dit is afhankelijk van de uitvaartverzekering.

 

De Initiatiefnemers

cinyDe eerste plannen om een hospice in Waalwijk te realiseren werden gemaakt door Francinus (Ciny) de Wind, de grondlegger van het in Waalwijk gevestigde bedrijf Holland Heating. Na zijn terugtreden als directeur-eigenaar van het bedrijf richtte hij de stichting Francinus de Wind op, die als doelstelling kreeg het opzetten van projecten die maatschappelijk waardevol zijn. Het hoogst op de lijst van deze projecten stond het tot stand brengen van een hospice in Waalwijk. Het hospice als samenwerkingsverband

De stichting Francinus de Wind nodigde vertegenwoordigers van huisartsen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis en zorgkantoor uit om te bespreken hoe een hospice gerealiseerd zou kunnen worden. De gesprekspartners kwamen tot de conclusie dat een hospice in Waalwijk wenselijk en mogelijk was. Daartoe werd een nieuwe stichting opgericht, de stichting Hospicezorg Waalwijk e.o.
Deze stichting is samenwerkingsverband van vier partijen, t.w.:
•    District Huisartsen Vereniging Midden Brabant
•    Thebe Thuiszorg
•    Verpleeghuis Eikendonk
•    Stichting Francinus de Wind


Elk van de partijen levert een specifieke bijdrage aan de hospice organisatie:
•    de Huisartsen zorgen in samenwerking met de verpleeghuisartsen van Eikendonk voor de medische zorg;
•    Thebe neemt de verpleegkundige zorg voor haar rekening;
•    verpleeghuis Eikendonk regelt (naast ondersteuning op medisch gebied) de paramedische en facilitaire zorg;
•    Stichting Francinus de Wind heeft vooral de investeringen voor haar rekening genomen en daarnaast bijgedragen aan de organisatie en de opzet van het geheel.

 

­