Warm Waardig en Waardevol

Natuurlijk willen de meeste mensen de laatste periode van hun leven doorbrengen in de liefdevolle omgeving van hun naasten. Maar soms kan dat niet in huiselijke kring, bijvoorbeeld als er intensief verpleegd moet worden. In sommige situaties is de verzorgende taak van familie en naasten zo groot, dat deze de noodzakelijke ruimte om afscheid te nemen in de weg staat. De hospice kan dan een waardig alternatief zijn voor thuis.
Hospice Francinus de Wind biedt een warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle vierentwintig-uurs-zorg op individueel niveau. Er is een medisch team van verpleegkundigen, artsen en paramedici, ondersteund door een betrokken team van vrijwiligers.
Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Naast het bestrijden van lichamelijke klachten is er veel aandacht voor de morele ondersteuning die patiënt en naasten ieder met hun eigen angsten, onzekerheden en levensvragen nodig kunnen hebben.
Alles is bespreekbaar met betrekking tot de zorg in de laatste levensperiode en het levenseinde. Ook euthanasie is bespreekbaar. Kijk voor meer informatie over euthanasie op de website van de NVVE.
Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op de persoonlijke wensen van de patiënt en diens naasten. Zolang de eigen keuzen van de patiënt geen overlast veroorzaken voor andere gasten, is er weinig dat niet gerealiseerd kan worden.

Menu Zorg

Opname Procedure

Opname Procedure

on 14 maart 2017 in Menu Zorg

Een verzoek tot opname kan direct bij de hospice. U kunt ons telefonisch 24 uur per dag bereiken.  Wij zullen ...

Read More
1585
Financiën

Financiën

on 14 maart 2017 in Menu Zorg

Financiering van hospicezorg Hospicezorg heeft drie leveringsvormen, namelijk: Vanuit de aanspraak wijkverpleging uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); Vanuit de Eerstelijns Verblijf ( ...

Read More
1518
De Zorg

De Zorg

on 14 februari 2017 in Menu Zorg

Welkom in Hospice Francinus de Wind. Hospice Francinus de Wind biedt een nieuw warm thuis met deskundige begeleiding en een ...

Read More
2039
Privacy Reglement

Privacy Reglement

on 29 november 2016 in Menu Zorg

Lees hier ons privacy reglement voor gasten en naasten.

Read More
0

De Iniatiefnemers

De eerste plannen om een hospice in Waalwijk te realiseren werden gemaakt door Francinus (Ciny) de Wind, de grondlegger van het in Waalwijk gevestigde bedrijf Holland Heating. Na zijn terugtreden als directeur-eigenaar van het bedrijf richtte hij de stichting Francinus de Wind op, die als doelstelling kreeg het opzetten van projecten die maatschappelijk waardevol zijn. Het hoogst op de lijst van deze projecten stond het tot stand brengen van een hospice in Waalwijk. Het hospice als samenwerkingsverband

De stichting Francinus de Wind nodigde vertegenwoordigers van huisartsen, thuiszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuis en zorgkantoor uit om te bespreken hoe een hospice gerealiseerd zou kunnen worden. De gesprekspartners kwamen tot de conclusie dat een hospice in Waalwijk wenselijk en mogelijk was. Daartoe werd een nieuwe stichting opgericht, de stichting Hospicezorg Waalwijk e.o.
Deze stichting is samenwerkingsverband van vier partijen, t.w.:
•    District Huisartsen Vereniging Midden Brabant
•    Thebe Thuiszorg
•    Verpleeghuis Eikendonk
•    Stichting Francinus de Wind


Elk van de partijen levert een specifieke bijdrage aan de hospice organisatie:
•    de Huisartsen zorgen in samenwerking met de verpleeghuisartsen van Eikendonk voor de medische zorg;
•    Thebe neemt de verpleegkundige zorg voor haar rekening;
•    verpleeghuis Eikendonk regelt (naast ondersteuning op medisch gebied) de paramedische en facilitaire zorg;
•    Stichting Francinus de Wind heeft vooral de investeringen voor haar rekening genomen en daarnaast bijgedragen aan de organisatie en de opzet van het geheel.

­